Πώς Μπορεί το Σύστημα Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης EDUCTOR να βοηθήσει στην Βελτίωση της Υγείας Μου;

Η Κβαντική ΒιοΑνάδραση EDUCTOR λειτουργεί με πλήθος τρόπων, μπορεί να στείλει σήματα συχνοτήτων, να μετρήσει και να καταγράψει τις ηλεκτρο-φυσιολογικές αντιδράσεις για πλήθος στοιχείων, να επανεκπαιδεύσει συγκεκριμένους μύες, νεύρα ή όργανα και/ή να επανεκπαιδεύσει περιοχές του σώματος/νου σε πιο υγιή μοτίβα. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να αντιστρέψει συγκεκριμένα σήματα, που φαίνεται να συνδέονται στενά με το στρες.

Όταν η «ορχήστρα» του σώματος, η οποία είναι πάνω απο 300 τρισεκατομμύρια κύτταρα, έχει αποσυντονηστεί, η Κβαντική Βιο-Ανάδραση EDUCTOR μπορεί να αποκαταστήσει την αρμονία της.

Η επιστημονική κοινότητα έχει επαληθεύσει και καταγράψει πώς η Κβαντική Βιο-Ανάδραση μπορεί να αυξήσει την ευστροφία, την αντίληψη, τα αντανακλαστικά, την δύναμη και την διορατικότητα του ατόμου θέτοντας το συντονισμένο σε όλα τα επίπεδα.

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν την Κβαντική ΒιοΑνάδραση ηρεμιστική, χαλαρωτική και ευεργετική. Τα αποτελέσματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ικανότητα για χαλάρωση πιο γρήγορα
 • Βαθύτερη κατάσταση χαλάρωσης κατά την διάρκεια του ύπνου
 • Μείωση του στρες και της υπερέντασης
 • Βελτιωμένη γενική υγεία
 • Αύξηση της ποσότητας ηρεμίας και γαλήνης
 • Μείωση του θυμού
 • Λιγότερο φόβο
 • Λιγότερες κρίσεις άγχους
 • Βελτίωση της λύπης
 • Μείωση του βάθους της κατάθλιψης
 • Αυξημένη μυϊκή κινητικότητα
 • Βελτιωμένη νοητική διαύγεια
 • Ικανότητα προσοχής με μεγαλύτερη συνέπεια
 • Καλύτερη εστίαση της προσοχής
 • Βαθύτερη συγκέντρωση και βελτιωμένη μνήμη
 • Μείωση αισθηματικού και φυσικού πόνου
 • Μεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης του στρες και του πόνου

Δρ. Βιολέττα Αννίνου, Ph.D.

πίσω σε Κβαντική Ιατρική

Start typing and press Enter to search